5630 Békés, Verseny utca 4. +36-66/411-174 bkszkft@bkszkft.hu

Önkormányzati lakások

A BKSZ Békési Kommunális és Szolgáltató Kft 2017. június 01. napjától kezeli Békés Város Önkormányzata tulajdonában lévő lakásokat és nem lakás célú bérleményeket vagyonhasznosítási szerződés keretében.

Jelenleg mintegy 203 bérlemény kezelési feladatait látjuk el, melyből

  • 176 lakás
  • 13 garázs
  • 14 üzlethelység

A lakásállomány közel 80 %-a tömbházakban van, melyből 3 kizárólag önkormányzati tulajdonú,

                - Karacs Teréz u. 7.

                - Vásárszél u. 4.

                - Veres Péter tér 9.

Az önkormányzati tulajdonú tömbökben lévő ingatlanok esetében gondoskodunk a közös helyiségek takarításáról, megfelelő szintű világításáról.

A társasházak közös képviselőivel együttműködve törekszünk a házirendben foglaltak, valamint az együttélés szabályainak betartatására. Indokolt esetben a bérlőt felszólítjuk fentiek betartására, végső esetben kezdeményezzük a bérleti szerződés felmondását.

A lakásállomány több mint 90%-a összkomfortos és komfortos, a kertes házak között található komfort nélküli és szükséglakás.

A lakások és bérlemények üzemeltetési feladatait a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testületének lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelete, illetve a hatályos jogszabályok alapján végezzük.

A lakások bérbeadásáról Békés Város Önkormányzata Képviselő Testülete illetve az Ügyrendi, Lakásügyi és Közrendvédelmi bizottsága dönt. A lakások bérbeadása pályázat útján szociális és piaci alapon történik, ezen felül még szakember elhelyezésre is van lehetőség.

Feladataink közé tartozik a

  • lakásbérleti és helyiségbérleti szerződések elkészítése, módosítása, szükség esetén felmondása
  • lakások és bérlemények bérlő részére történő átadás, visszavétel
  • bérleti díj beszedése, hátralékok behajtása, peresítés
  • nyilvántartás vezetése a bérbeadás útján hasznosítható lakásokról és bérleményekről, bérlőkről, befizetett bérleti díjról és hátralékról
  • a bérleti szerződés mellékletét képező meghatalmazáson keresztül a bérlő /gáz-, víz-áramszolgáltaót/ egyenlegéről tájékoztatást kérni
  • bérlemények állagmegóvása, karbantartása, üres lakások felújítása